سلام مهمان عزیز از این که این سایت رو برای حضور سبزتان انتخاب کرده اید متشکرم برای ثبت نام در انجمن اینجا کلیک کنید
شکلک ها - انجمن تعمیرکاران ایران
برترين مطلب اين هفته ي سايت

دانلود فایل

سلام خدمت تمام همکاران گرامی فایل که در سایت قرار میگرد تلاش همکاران گرامی است و به صورت رایگان است لطفا این فایل ها را در سایت دیگر قرار ندهد .

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :24:
  24
  24
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :45:
  45
  45
 • :confused:2
  Confused
  Confused
 • :77:
  77
  77
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :13:
  13
  13
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :66:
  66
  66
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :3:
  3
  3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :34:
  34
  34
 • :)
  Smile
  Smile
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :23:
  23
  23
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :(
  Frown
  Frown
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :76:
  76
  76
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :12:
  12
  12
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :44:
  44
  44
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :65:
  65
  65
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :2:
  2
  2
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :22:
  22
  22
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :75:
  75
  75
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :11:
  11
  11
 • :star:
  Star
  Star
 • :43:
  43
  43
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :64:
  64
  64
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :21:
  21
  21
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :74:
  74
  74
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :10:
  10
  10
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :1:
  1
  1
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :31:
  31
  31
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :20:
  20
  20
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :73:
  73
  73
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :9:
  9
  9
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • new2
  new2
  new2
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :30:
  30
  30
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :19:
  19
  19
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :72:
  72
  72
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :8:
  8
  8
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :29:
  29
  29
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :18:
  18
  18
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :71:
  71
  71
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :7:
  7
  7
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :28:
  28
  28
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :49:
  49
  49
 • :rol2eyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :101:
  101
  101
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :17:
  17
  17
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :70:
  70
  70
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :6:
  6
  6
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :38:
  38
  38
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :27:
  27
  27
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :48:
  48
  48
 • :ma2d:
  Mad
  Mad
 • :100:
  100
  100
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :16:
  16
  16
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :69:
  69
  69
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :5:
  5
  5
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :37:
  37
  37
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :26:
  26
  26
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :47:
  47
  47
 • :2ek:
  Eek
  Eek
 • :79:
  79
  79
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :15:
  15
  15
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :68:
  68
  68
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :36:
  36
  36
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :25:
  25
  25
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :46:
  46
  46
 • :2cool:
  Cool
  Cool
 • :78:
  78
  78
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :14:
  14
  14
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :67:
  67
  67
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :4:
  4
  4
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :35:
  35
  35
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • asd
  sh
  sh
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • DAR
 • :68:a
  68
  68
 • :36:a
  36
  36
 • :4:a
  4
  4
 • :101:a
  101
  101
 • :47:a
  47
  47
 • :15:a
  15
  15
 • :58:a
  58
  58
 • :26:a
  26
  26
 • :69:a
  69
  69
 • :37:a
  37
  37
 • :5:a
  5
  5
 • :48:a
  48
  48
 • :16:a
  16
  16
 • :59:a
  59
  59
 • :27:a
  27
  27
 • :70:a
  70
  70
 • :38:a
  38
  38
 • :6:a
  6
  6
 • :49:a
  49
  49
 • :17:a
  17
  17
 • :60:a
  60
  60
 • :28:a
  28
  28
 • :71:a
  71
  71
 • :39:a
  39
  39
 • :7:a
  7
  7
 • :50:a
  50
  50
 • :18:a
  18
  18
 • :61:a
  61
  61
 • :29:a
  29
  29
 • :72:a
  72
  72
 • :40:a
  40
  40
 • :8:a
  8
  8
 • :51:a
  51
  51
 • :19:a
  19
  19
 • :62:a
  62
  62
 • :30:a
  30
  30
 • :73:a
  73
  73
 • :41:a
  41
  41
 • :9:a
  9
  9
 • :52:a
  52
  52
 • :20:a
  20
  20
 • :63:a
  63
  63
 • :31:a
  31
  31
 • :74:a
  74
  74
 • :42:a
  42
  42
 • :10:a
  10
  10
 • :53:a
  53
  53
 • :21:a
  21
  21
 • :64:a
  64
  64
 • :32:a
  32
  32
 • :75:a
  75
  75
 • :43:a
  43
  43
 • :11:a
  11
  11
 • :54:a
  54
  54
 • :22:a
  22
  22
 • :65:a
  65
  65
 • :33:a
  33
  33
 • :1a
  1
  1
 • :76:a
  76
  76
 • :44:a
  44
  44
 • :12:a
  12
  12
 • :55:a
  55
  55
 • :23:a
  23
  23
 • :66:a
  66
  66
 • :34:a
  34
  34
 • :2:a
  2
  2
 • :77:a
  77
  77
 • :45:a
  45
  45
 • :13:a
  13
  13
 • :56:a
  56
  56
 • :24:a
  24
  24
 • :67:a
  67
  67
 • :35:a
  35
  35
 • :3:a
  3
  3
 • :78:a
  78
  78
 • :46:a
  46
  46
 • :14:a
  14
  14
 • :57:a
  57
  57
 • :25:a
  25
  25
 • B
  1
  1

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran