سلام مهمان عزیز از این که این سایت رو برای حضور سبزتان انتخاب کرده اید متشکرم برای ثبت نام در انجمن اینجا کلیک کنید
شکلک ها - انجمن تعمیرکاران ایران
برترين مطلب اين هفته ي سايت

دانلود فایل

سلام خدمت تمام همکاران گرامی فایل که در سایت قرار میگرد تلاش همکاران گرامی است و به صورت رایگان است لطفا این فایل ها را در سایت دیگر قرار ندهد .

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :10:
  10
  10
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :1:
  1
  1
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :31:
  31
  31
 • :2ek:
  Eek
  Eek
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :20:
  20
  20
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :9:
  9
  9
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :41:
  41
  41
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :73:
  73
  73
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • new2
  new2
  new2
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :30:
  30
  30
 • :2cool:
  Cool
  Cool
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :19:
  19
  19
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :8:
  8
  8
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :29:
  29
  29
 • :confused:2
  Confused
  Confused
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :18:
  18
  18
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :7:
  7
  7
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :28:
  28
  28
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :17:
  17
  17
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :6:
  6
  6
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :38:
  38
  38
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :70:
  70
  70
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :star:
  Star
  Star
 • :27:
  27
  27
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :16:
  16
  16
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :5:
  5
  5
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :37:
  37
  37
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :69:
  69
  69
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :26:
  26
  26
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :15:
  15
  15
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :36:
  36
  36
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :68:
  68
  68
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :25:
  25
  25
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :14:
  14
  14
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :4:
  4
  4
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :35:
  35
  35
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :67:
  67
  67
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :24:
  24
  24
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :13:
  13
  13
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :3:
  3
  3
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :34:
  34
  34
 • :)
  Smile
  Smile
 • :66:
  66
  66
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :23:
  23
  23
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :12:
  12
  12
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :44:
  44
  44
 • :(
  Frown
  Frown
 • :76:
  76
  76
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :2:
  2
  2
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :33:
  33
  33
 • :rol2eyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :65:
  65
  65
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :22:
  22
  22
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :11:
  11
  11
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :43:
  43
  43
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :75:
  75
  75
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :32:
  32
  32
 • :ma2d:
  Mad
  Mad
 • :64:
  64
  64
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :21:
  21
  21
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • asd
  sh
  sh
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • DAR
 • :50:a
  50
  50
 • :18:a
  18
  18
 • :61:a
  61
  61
 • :29:a
  29
  29
 • :8:a
  8
  8
 • :72:a
  72
  72
 • :40:a
  40
  40
 • :51:a
  51
  51
 • :19:a
  19
  19
 • :62:a
  62
  62
 • :30:a
  30
  30
 • :9:a
  9
  9
 • :73:a
  73
  73
 • :41:a
  41
  41
 • :52:a
  52
  52
 • :20:a
  20
  20
 • :63:a
  63
  63
 • :31:a
  31
  31
 • :74:a
  74
  74
 • :42:a
  42
  42
 • :10:a
  10
  10
 • :53:a
  53
  53
 • :21:a
  21
  21
 • :64:a
  64
  64
 • :32:a
  32
  32
 • :75:a
  75
  75
 • :43:a
  43
  43
 • :11:a
  11
  11
 • :54:a
  54
  54
 • :22:a
  22
  22
 • :1a
  1
  1
 • :65:a
  65
  65
 • :33:a
  33
  33
 • :76:a
  76
  76
 • :44:a
  44
  44
 • :12:a
  12
  12
 • :55:a
  55
  55
 • :23:a
  23
  23
 • :2:a
  2
  2
 • :66:a
  66
  66
 • :34:a
  34
  34
 • :77:a
  77
  77
 • :45:a
  45
  45
 • :13:a
  13
  13
 • :56:a
  56
  56
 • :24:a
  24
  24
 • :3:a
  3
  3
 • :67:a
  67
  67
 • :35:a
  35
  35
 • :78:a
  78
  78
 • :46:a
  46
  46
 • :14:a
  14
  14
 • :57:a
  57
  57
 • :25:a
  25
  25
 • :4:a
  4
  4
 • :68:a
  68
  68
 • :36:a
  36
  36
 • :101:a
  101
  101
 • :47:a
  47
  47
 • :15:a
  15
  15
 • :58:a
  58
  58
 • :26:a
  26
  26
 • :5:a
  5
  5
 • :69:a
  69
  69
 • :37:a
  37
  37
 • :48:a
  48
  48
 • :16:a
  16
  16
 • :59:a
  59
  59
 • :27:a
  27
  27
 • :6:a
  6
  6
 • :70:a
  70
  70
 • :38:a
  38
  38
 • :49:a
  49
  49
 • :17:a
  17
  17
 • :60:a
  60
  60
 • :28:a
  28
  28
 • :7:a
  7
  7
 • :71:a
  71
  71
 • :39:a
  39
  39
 • B
  1
  1

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran